Amacımız

Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği Uluslararası kalite standartlarından Bakanlığın belirlediği yönetmelikler ve standartlar doğrultusunda güvenli diyaliz hizmeti vermek amacıyla Akut ve Kronik Böbrek Yetmezliği olan hastaların yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli olan diyaliz tedavisinin belirlenen standartlar ölçüsünde yapılması ve bu amaçla hastalara randevu verilerek gerekli kayıtlarının tutulması ve tedavisinin sağlanmasıdır.

Yazdır e-Posta

Hedeflerimiz

Hasta güvenliğini sağlamak

Hasta odaklı hizmet vermek

Sağlıkta kalite standartları doğrultusunda sürekliliği sağlamak

Vzyonda planlanan hedeflere ulaşmak

Tüm hizmet birimlerimizde en yüksek verimde çalışmak ve hizmet vermek

Diyaliz hastalarımızın belirlenen zaman aralığında hizmet alabilmesini sağlamak

Din, dil, ırk gözetmeksizin sadece tedavi ve bakım ihtiyaçlarına göre hizmet etmek

Hastalarımıza doğru hizmet verip doğruluktan ayrılmamak

Tıbbi etik kurallarına ve değerlerine uygun hizmet vermek

Dürüstlükten ödün vermemek

İdeal ve güvenli çalışma alanı oluşturmak

Verilen diyaliz hizmetinin tıbbi devamlılığını sağlamak.

Yazdır e-Posta

Ulaşım

 

İletişim Formu